Velkommen til AUH Motion


Aktivitetsklub på Aarhus Universitetshospital.

Vi er en aktivitetsklub på AUH der er ledet af en bestyrelse som er valgt af medlemmerne. Der lægges vægt på at styrke fællesskabet og samværet på tværs af alder, afdeling og faggruppe.

Klubbens udstyr og aktiviteter er finansieret af medlemskontingenter - hospitalsledelsen har stillet lokaler til rådighed.

Pris

Det koster 25 kr pr måned at være medlem af AUH-Motion. 
Du betaler via dit DanKort og har adgang til trænings rummet via dit ID-kort. 

Efter indmeldelse kan der gå op til 14 dage før ID-kortet aktiveres. Du får IKKE besked, når kortet er aktiveret, så gå evt. forbi ét af træningsrummene og prøv det af.

Vi tilbyder:

Individuel fitness og styrketræning i 2 træningsrum:

Træningsrum 1 F105-108

Træningsrum 2 G102-155

Holdtræning flere gange om ugen i: 

Gymnastiksalen G191-105

Rummenes placering er vist på kortet nedenfor

Log in for medlemmer, der betaler kontingent via løntræk.

Dit log ind er dit tjenestenr.

-Hvis dit tjenestenr starter med 0### skal du ikke skrive 0 med.

Din kode er dit Fornavn. 

Logind: 12345
(tjenestenr, finder du på din lønseddel) 
Kode:    Lars

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du gøre følgende:
Log ind.
På medlemssiden skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne.
Klik herefter på "udmeldelse"
Der kan gå op til 14 dage før du er udmeldt.